ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЩИНА БАНКЯ – КАК ДА Я ПОЛУЧА?


КАК ДА ПОИСКАШ ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЩИНА БАНКЯ?

Ако вече си се сдобил с парцел за строителство и имаш намерение да строиш, то следващата стъпка, която трябва да направиш е да поискаш Виза за проучване и проектиране.

Всяка община в България издава Виза за района си, следвайки ЗУТ - Закона за Устройство на Територита, но всяка има свой установен ред на издаване на този така желан документ.

Реших да опиша процедурата по издаване на Виза за някои общини в София, които са ми се сторили по-специфични.

Документите необходими за издаване на Виза, в общини с действащ кадастър са следните:

 1. Документ за собственост.
 2. Копие от удостоверение за наследници.
 3. Ако е необходимо да се иска съгласието на съседите за постройки, намиращи се на границите на имота - нотариално заверено такова.
 4. Кадастрална скица на имота, издадена от АГКК.
 5. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност.

Това е стандартния списък с документи, които се подават при искане на Виза за проучване и проектиране. Ако няма действащ кадастър последните две точки се заменят от скица, издадена от общината.

Следват различията според общината, която издава Визата.

виза в община Банкя
 

Ще започна с издаване на Виза за община Банкя:

В община Банкя искат преди да пристъпят към издаване на Виза, да се изготви и съгласува с тях "Експертна оценка на наличната в имота растителност".

За тази цел ще трябва да се свържеш с геодезист, който да направи геодезическо заснемане на имота, заедно с високата растителност в него. След това трябва да потърсиш ландшафтен архитект, който да изготви Експертна оценка за вида и състоянието на всяко едно дърво в парцела или ако няма висока растителност, да издаде Становище за липса на такава. Трябва да се приложи и снимков материал от мястото и дърветата.

Когато всичко това е готово, внасяш две копия в общината за съгласуване. Срокът е 14 дни.

Ето списък на нужните документи за тази процедура:

 1. Документ за собственост.
 2. Комбинирана скица - оригинал на хартия и записана на диск в DWG формат.
 3. Геодезическо заснемане - 2бр.
 4. Експертна оценка на съществуващата растителност или Становище за липса на растителност - 2 бр.
 5. Снимков материал.
 6. Обяснителна записка - 2 бр.

Оставяш и телефон за връзка с теб, защото след няколко дни ти се обажда експерта - Еколог от общината, за да отидете заедно на оглед на място. Взимаш го от общината, закарваш го до парцела. Той/тя извършва огледа и ако установи, че всичко отговаря и няма незаконно премахнати дървета, се съгласява да съгласува Експертната оценка от ландшафтния архитект. Връщаш го в общината и се прибираш, за да изчакаш да оформят окончателно документите.

 

виза в община Банкя

 

На следващия ден вече можеш да получиш съгласуваната експертна оценка.

Ако си съобразителен ще си си подготвил документите за искане на Виза. Истегляш съгласуваната експертна оценка, прибавяш я към комплекта с документи и подаваш заявление за Виза.

Тук ще изброя кои са документите от комплекта, за да не се разхождаш по няколко пъти до общината.

 1. Документ за собственост.
 2. Копие от удостоверение за наследници.
 3. Ако е необходимо да се иска съгласието на съседите за постройки, намиращи се на границите на имота - нотариално заверено такова.
 4. Кадастрална скица на имота, издадена от АГКК - копие
 5. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност.
 6. Заверено копие от застроителния план. Желателно е да се приложи.
 7. Комбинирана скица - оригинал на хартия и записана на диск в DWG формат.
 8. Експерна оценка на растителността, заверена от общината.
 9. Мотивирано предложение, изготвено върху геодезическото заснемане!!
 10. Копие от документи, указващи законността на сградите в имота (ако има такива).

виза в община Банкя

Заболя ли те главата?

 

Ако смяташ, че усилието по получаване на ВИЗА е прекалено голямо, то ние можем да ти го спестим и да свършим всичко вместо теб.

За целта единствено трябва да си определиш безплатна среща с нас и да ни разкажеш за своите бъдещи намерения за строителство. Не се колебай да ни потърсиш на тел: 0889222613 или на имейл: office@avisionbg.eu 

 

 


 

Освен да осигурим вместо теб документи за начало на проектирането, ние от A Vision изготвяме и проекти за красива и изпълнима сграда. Също така гарантираме бързото им одобрение в общината. Предпазваме нашите клиенти от неконтролирани промени по време на строителство и спазваме както бюджета за строителство, така и заложените срокове.

Заяви безплатна опознавателна среща с нас, като щракнеш тук.

 

 

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *