Безплатно изготвяне на

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТ


Аз съм Архитект Мария Горанова. Основател на архитектурно студио A VISION. Помагам на инвеститори и частни лица да имат красиви, изпълними и печеливши сгради.


Нашата Политика за защита на данните ги пази на сигурно място (моля прочетете я!). Ние никога няма да продадем или да споделим Вашите данни. Заедно със заявката, Вие се абонирате да получавате по и-мейл  най-актуалните новини от Нас. Можете да прекратите този абонамент по всяко време.

проект-проектиране-сгради-архитект-сграда-парцел-строителство-1

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 

Ако вече си се сдобил с парцел и имаш намерение да строиш, то следващата стъпка, която трябва да направиш е да поискаш Виза за проектиране.

Сигурно ти минава през ум, че можеш и сам да го направиш и то е точно така.

 

 

 • В Закона за устройство на територията (ЗУТ) е записано, че „Възложителят или упълномощено от него лице може да подаде заявление за издаване на виза за проектиране.“

 

Ако действаш по този начин, ще получиш извадка от действащия подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Във визата ще бъдат означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти. И ще бъдат нанесени линии на застрояване и допустими височини. Също плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения.

 

 • Може би това ще ти бъде напълно достатъчно за да започнеш заедно с архитект да работиш върху проекта на мечтаната от теб сграда. Но може да се окаже, че си действал прибързано и си пропуснал доста детайли, за които също ти трябва виза, като например:
 1. Искаш да имаш гараж на границата на имота.
 2. Нямаш канализация и трябва да изградиш септична яма.
 3. Искаш басейн, лятна кухня или друга второстепенна обслужваща сграда.

 

Тези постройки представляват допълващо застрояване. То в повечето случаи не е предвидено с действащия подробен устройствен план.  Допуска от главния архитект на общината и се отбелязва на визата. За целта е хубаво да потърсиш архитект, който да ти изготви мотивирано предложение за виза. Така ще си сигурен, че нищо не си пропуснал.

 • Виза за проектиране се издава в рамките на 15 дни (в общините ги броят работни), и ако си забравил някой документ или важна информация, гарантирано това ще стане ясно в края на периода. Тогава срокът за издаването й ще се удължи още, a може и да ти откажат издаването й.
 • Друго, което може да се случи е да издадат виза, без да нанесат допълващото застрояване. В този случай ще трябва да подадеш искане за процедура за коригиране на издадената виза и ще чакаш още.

 

ПУП

Има и други положения, при които плана може да не отговаря на твоите намерения. Ако не направиш изменение, визата ще бъде издадена по същия начин. Например когато разположението и конфигурацията на предвидените сгради не са показани по начина, по който искаш да бъдат. В това число при пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради 

 

 

Визата за проектиране е основание издаване на условия за присъединяване от експлоатационните дружества. За временно водоснабдяване и електроснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството.

 

 • За да пристъпиш към оформяне на мотивирано предложение за искане на Виза трябва да подготвиш няколко документа. Те са задължителни и без тях не може:
 1.  Документ за собственост.
 2. Удостоверение за наследници.
 3. Скица издадена от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (където има влязъл в сила кадастър). Ако няма такъв, скицата се издава от общината.
 4. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност. Изготвя се от лицензиран геодезист и представлява комбинация между кадастъра и регулационния план. Двата трябва да съвпадат напълно. 

 

 • Различните общини имат различни изисквания по отношение на оформянето на документацията, както и съдържанието й.

В много от тях изискват едновременно с издаване на визата или предварително, Съгласувана Експертна оценка на съществуващата растителност. Това от своя страна изисква парцела да бъде заснет от геодезист.

 

Виждаш, че издаването на виза не винаги е проста процедура и крие рискове от забавяне на целия процес на проектиране и строителство. Затова може би ще решиш да опиташ далеч по-сигурния начин и се довериш на архитект. Той ще ти подготви документите и ще те предпази от нежелано забавяне и грешни градоустройствени положения.


Ние от архитектурно студио A VISION съдействаме на нашите клиенти, освен с получаване на виза за проектиране, и с набавяне на всички останали документи нужни за получаване на разрешение за строеж на една сграда. Проектите ни, са подробни, законосъобразни и изпълними, а бюджета за строителство - спазен. Клиентите ни пестят време, нерви и пари ползвайки нашите услуги.

 

 

Ако имаш нужда от още информация по тази и други теми, свържи се с нас.
more