Услуги

Екипът ни е с над 15 години опит в проектирането, което гарантира качествата на нашите услуги. Сградите, които проектираме са изпълними, здрави, естетични, енергоефективни и вписващи се в околната среда, което ги прави желани от всеки човек. Те ще останат ценно наследство за идните поколения.

Ползи от работата с Нас:

1. Нашият екип е изграден изключително от опитни специалисти.

2. Предпазваме Ви от проблеми и неконтролирани промени по време на реализацията на сградите. Нашите решения са съвременни и гарантират качествено строителство.

3. Ние сме напълно отдадени. Най-големия ни стемеж е да сбъднем Вашата визия.

4. Решенията ни са добри и икономични, по този начин компенсират цената на проекта. Работейки съвместно с Нас, Вие получавате безплатен проект.

5. Ние познаваме закона и нормите, и гарантираме лесно одобрение на нашите проекти.

КОГА МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ:

  • Проектиране на нови сгради.

Предлагаме изготвяне на пълна проектна документация по всички части, необходими за получаване на разрешение за строеж. Проектите се изготвят от екип от водещ проектант - архитект и различни по специалност инженери. Пълната проектна документация е съпроводена от подробни заснемания, количествени сметки и спецификации, за всички строително-ремонтни дейности, касаещи конкретният обект. Това Ви помага да получите точни оферти за строителство и да планирате своя бюджет.

Бюджетираме проекта и избираме качествен и надежден строител заедно с Вас.

Проследяваме реализацията на проекта по време на строителство.

 

  • Градоустройствено планиране.

Налага Ви се да правите ПУП или РУП за вашият парцел или смените неговото предназначение. Ние можем да ви съдействаме. Получавате професионална помощ на всеки етап.

  • Преустройство и промяна на предназначение на съществуващи сгради или помещения.

Ако искате да купите или наемете помещение, и да го ползвате за различна дейност от предвидената за него, то задължително трябва да смените неговото предназначение. Ние имаме голям опит в този вид дейност и можем да Ви предпазим от грешни инвестиции, водещи до големи за губи за Вас.

  • Проекти за преместваеми обекти и рекламни елементи.

За да имате законно поставени табели и рекламни елементи, трябва да имате одобрен проект за тях . Ние можем да Ви изготвим проекта и да го придвижим в общината.

  • Консултации

Има толкова много въпроси, по които да Ви дадем добър и печеливш съвет. Неоходимо е само да се свържете с нас.