Услуги

Екипът ни е с над 14 години опит в проектирането, което гарантира качествата на нашите услуги. Сградите, които проектираме са изпълними, здрави, естетични, енергоефективни и вписващи се в околната среда, което ги прави желани от всеки човек. Те ще останат ценно наследство за идните поколения.

Ползи от работата с Нас:

1. Нашият екип е изграден изключително от опитни специалисти.

2. Предпазваме Ви от проблеми и неконтролирани промени по време на реализацията на сградите. Нашите решения са съвременни и гарантират качествено строителство.

3. Ние сме напълно отдадени. Най-големия ни стемеж е да сбъднем Вашата визия.

4. Решенията ни са добри и икономични, по този начин компенсират цената на проекта. Работейки съвместно с Нас, Вие получавате безплатен проект.

5. Ние познаваме закона и нормите, и гарантираме лесно одобрение на нашите проекти.

ПАКЕТИ С УСЛУГИ:

<< Към Пакети

 

ОПТИМАЛЕН пакет с услуги:

Ние ще направим всичко вместо Вас.

С него клиентите ни получават най-добри резултати и пестят време и нерви, както и се предпазват от неконтролирани промени по време на строителство.

Този пакет е за хора, които ценят времето си и за които е важно да се спазят заложените времеви срокове, за одобрение и изпълнение на проекта.

Те не знаят от къде и как да съберат цялата документация за започване на проектирането, нямат възможност да ходят и чакат по опашки или се затрудняват при работа с администрацията.

В този случай ние осигуряваме,  всички документи, необходими за начало на проектирането. Инвестиционният проект съдържа съгласувани чертежи, количествени сметки, детайли и спецификации, нужни за безпроблемната реализация на сградата. Внасяме и съдействаме лично за бързото одобряване на проекта.

Подробно описание какво включва:

 • Ние придвижваме документите за получаване на изходни данни за проектиране и предварителните договори с дружествата.
 • Проект за красива и функционална архитектура.
 • Проект за здрава, и в същото време икономична конструкция.
 • Подробни чертежи на инсталациите, по които строителя може да ги изпълни безпроблемно.
 • 3D визуализации.
 • Детайли – всички важни детайли на сградата.
 • Много подробни количествени сметки.
 • Оформена документация за пред строителите, която Ви помага да получите бързо и лесно оферти от тях.
 • Сроковете за изготвяне на проекта са максимално кратки.
 • Внасяме проекта в общината и съдействаме лично за по-бързото му придвижване и издаване на разрешение за строеж.

 


Ако сте преценили, че тази пакет е за Вас, можем да направим кратка опознавателна среща (напълно беплатна за Вас), на която да ни разкажете повече за сградата, която искате и Вашата визия за нея. На тази среща заедно ще преценим дали и как можем да Ви бъдем полезни.

 
Заявете опознавателна среща на тел: +359889222613 или на и-мейл: office@avisionbg.eu.

 

<< Към Пакети

 

 

РАЗШИРЕН пакет с услуги:

С него строите безпроблемно и по план.

Той е подходящ за хора, които разбират, че подробния проект пести пари и вече имат или знаят как да се сдобият с документите нужни за начало на проектирането.

 

Този пакет е за хора, които искат безпроблемно протичане на строителството, с ясни етапи и строително - монтажни работи.  С Включените 3D визуализации, ще Ви помогнем да се пренесете в бъдещето и да видите как ще изглежда Вашата сграда. С тях лесно ще  изберем материалите и цветовете на фасадата заедно. Също, ако искате да продадете или рекламирате своя проект още преди построяването му, те ще привлекат клиентите към Вас. С детайлите гарантиратираме доброто изпълнение на строежа.

 

Подробно описание какво включва:

 • Проект за красива и функционална архитектура.
 • Проект за здрава, и в същото време икономична конструкция.
 • Подробни чертежи на инсталациите, по които строителя може да ги изпълни безпроблемно.
 • 3D визуализации.
 • Детайли – всички важни детайли на сградата.
 • Много подробни количествени сметки.
 • Оформена документация за пред строителите, която Ви помага да получите бързо и лесно оферти от тях.

 


Ако сте преценили, че тази пакет е за Вас, можем да направим кратка опознавателна среща (напълно беплатна за Вас), на която да ми разкажете повече за сградата, която искате и Вашата визия за нея. На тази среща заедно ще преценим дали и как можем да Ви бъдем полезни.

 

Заявете опознавателна среща на тел: +359889222613 или на и-мейл: office@avisionbg.eu.

 

<< Към Пакети

БАЗОВ пакет с услуги:

С него имате одобрена документация, по която да се строи.

Този пакет е за хора, които знаят каква сграда искат, дори я имат на чертеж, макар и схематичен. Майстори са и искат да свършат някои работи и сами. 

Този пакет е за хора, които имат нужда само от одобрен проект, по който да строят безпроблемно.

 Подробно описание какво включва:

 • Проект за красива и функционална архитектура.
 • Проект за здрава, и в същото време икономична конструкция.
 • Подробни чертежи на инсталациите, по които строителя може да ги изпълни безпроблемно.
 • Много подробни количествени сметки.

Ако сте преценили, че тази пакет е за Вас, можем да направим кратка опознавателна среща (напълно беплатна за Вас), на която да ми разкажете повече за сградата, която искате и Вашата визия за нея. На тази среща заедно ще преценим дали и как можем да Ви бъдем полезни.

Заявете опознавателна среща на тел: +359889222613 или на и-мейл: office@avisionbg.eu.

КОГА МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ:

 • Проектиране на нови сгради.

Предлагаме изготвяне на пълна проектна документация по всички части, необходими за получаване на разрешение за строеж. Проектите се изготвят от екип от водещ проектант - архитект и различни по специалност инженери. Пълната проектна документация е съпроводена от подробни заснемания, количествени сметки и спецификации, за всички строително-ремонтни дейности, касаещи конкретният обект. Това Ви помага да получите точни оферти за строителство и да планирате своя бюджет.

 • Градоустройствено планиране.

Налага Ви се да правите ПУП или РУП за вашият парцел или смените неговото предназначение. Ние можем да ви съдействаме. Получавате професионална помощ на всеки етап.

 • Преустройство и промяна на предназначение на съществуващи сгради или помещения.

Ако искате да купите или наемете помещение, и да го ползвате за различна дейност от предвидената за него, то задължително трябва да смените неговото предназначение. Ние имаме голям опит в този вид дейност и можем да Ви предпазим от грешни инвестиции, водещи до големи за губи за Вас.

 • Проекти за преместваеми обекти и рекламни елементи.

За да имате законно поставени табели и рекламни елементи, трябва да имате одобрен проект за тях . Ние можем да Ви изготвим проекта и да го придвижим в общината.

 • Консултации

Има толкова много въпроси, по които да Ви дадем добър и печеливш съвет. Неоходимо е само да се свържете с нас.